USN Skip to Content USN Skip to Footer

Doorstroomtoets: minder vwo-adviezen, kansarme kinderen scoren hoger

Kinderen uit kansarme gezinnen kregen na de doorstroomtoets in groep 8 veel vaker dan andere kinderen een hoger advies dan het schooladvies. Ook kwam er een kwart minder vwo-adviezen uit de doorstroomtoets dan uit eerdere toetsen in groep 8. Dat blijkt uit cijfers en correspondentie die de Volkskrant heeft opgevraagd bij het ministerie van onderwijs. 

De doorstroomtoets werd in 2024 voor het eerst door alle kinderen uit groep 8 gemaakt, in plaats van de centrale eindtoets. Een belangrijk verschil met de eindtoets is dat de doorstroomtoets eerder in het jaar wordt afgenomen. Zodat voor kinderen bij wie de toets hoger uitvalt dan het schooladvies, het advies omhoog kan worden bijgesteld en ze nog voldoende tijd hebben om zich in te schrijven op de juiste school of klas. 

Uit de opgevraagde gegevens blijkt dat bij meer dan 20 procent van de kinderen uit een kansarm gezin het schooladvies na de doorstroomtoets naar boven kon worden bijgesteld. Bij kinderen uit kansrijke gezinnen was dat iets minder dan 10 procent. Het is niet bekend of in alle gevallen het advies ook echt naar boven is bijgesteld.

Ook de PO-Raad heeft onderzoek gedaan naar de doorstroomtoets. Hieruit blijkt dat het aantal enkelvoudige adviezen voor praktijkonderwijs en vmbo basis flink is gedaald: er zijn 10 procent minder enkelvoudige adviezen voor praktijkonderwijs gegeven en 13 procent minder adviezen voor vmbo basis en vmbo basis/kader samen. 

Waar voorheen ongeveer 10 procent van de leerlingen te maken kreeg met een bijstelling, is dat dit jaar 27 procent. Mede hierdoor zijn er aanzienlijk meer meervoudig definitieve adviezen gegeven in vergelijking met eerdere jaren. De rapportage van de PO-Raad laat onder andere zien dat het aantal definitieve enkelvoudige adviezen voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo met 46 procent daalde ten opzichte van vorig schooljaar. En dat het aandeel definitieve adviezen voor het meervoudig advies vmbo-basis/kader steeg met 32 procent.