USN Skip to Content USN Skip to Footer

Docenten: meer concentratie door mobieltjesverbod

Volgens de meeste docenten op middelbare scholen is door het mobieltjesverbod de rust tijdens de les en de concentratie bij leerlingen toegenomen. Op scholen waar mobieltjes tijdens de les in de kluis gaan of helemaal thuis gelaten moeten worden, zijn de rust en concentratie beter dan op andere scholen.

Dat blijkt uit een enquête die de Algemene Onderwijsbond (AOb) hield onder ruim 4200 docenten. Docenten noemen vaak dat ‘leerlingen zich socialer gedragen’ ten opzichte van elkaar en tegen docenten. ‘Leerlingen praten weer tegen elkaar en tegen mij. Er is meer contact. Het heeft mijn werkplezier enorm verhoogd.’ Volgens veel docenten zijn leerlingen nu meer betrokken bij de lessen, stellen ze betere vragen en letten ze beter op bij uitleg. 

Van de scholen in het voortgezet onderwijs voldoet 67 procent aan de landelijke richtlijn tegen mobieltjes in de klas. Meer dan 81 procent van de ondervraagde docenten wil zelfs nog een stap verdergaan. Zij willen een wettelijk landelijk verbod op mobieltjes in de hele school, dus ook tijdens pauzes en op het schoolplein.