USN Skip to Content USN Skip to Footer

Dijkgraaf wil niet meer spreken over ‘hoger’ onderwijs

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil de term ‘hoger onderwijs’ in het dagelijks taalgebruik schrappen om de gelijkwaardigheid tussen mbo, hbo en wo te vergroten. Het huidige taalgebruik over het vervolgonderwijs houdt volgens hem ongelijkheid in stand en staat de ontwikkeling van talent in de weg. ‘Alles wat we kunnen doen om de verschillen kleiner te maken, is goed.’

Alle soorten opleidingen zijn gelijkwaardig, benadrukt Dijkgraaf. Hij wil toe naar een waaier aan opleidingen: naast elkaar, waardoor jongeren makkelijker hun plek kunnen vinden en kunnen switchen tussen opleidingen. In een open brief aan alle toekomstige studenten van Nederland schrijft hij dat studenten vaak druk voelen om voor het ‘zogenaamd hoogst haalbare’ te gaan. ‘Maar als een studie niet bij jou past, is de kans op uitval, stress of spijt achteraf groot.’

Hij vindt het onjuist dat in het onderwijs een race naar de top is ontstaan, waar een ‘hogere’ opleiding status geeft, deuren opent en een reeks voordelen biedt als meer levensgeluk. Voordelen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Dat moet anders. Juist onderwijs kan een cruciale rol spelen in het verminderen van ongelijkheden en het bevorderen van verbinding in de samenleving. Jongeren moeten een plek vinden die past bij hun wensen en talenten, wat leidt tot meer succes als student. Hij waarschuwt voor de druk om een ‘zo’n hoog mogelijke’ opleiding te doen: het zorgt voor stress en een hoger risico op uitval.

Dijkgraaf vindt dat we om te beginnen ons dagelijks taalgebruik over het vervolgonderwijs kunnen aanpassen. Woorden doen er immers toe. Alle juridische begrippen en formele benamingen aanpassen heeft veel voeten in de aarde, maar ‘wat nu al wel kan is het vermijden van hiërarchische aanduidingen in het dagelijks taalgebruik, zoals “hoger onderwijs” en “middelbaar”. Gebruik afkortingen als mbo, hbo en wo als alternatief voor “hoger onderwijs”. En met ook “hbo-en wo-opgeleiden” in plaats van “hoog opgeleid”.