USN Skip to Content USN Skip to Footer

Denemarken heeft spijt van weren internationale studenten

Denemarken beperkt sinds twee jaar de instroom van buitenlandse studenten, maar keert nu op zijn schreden terug. Hoogopgeleide internationals blijken onmisbaar op de ook in Denemarken krappe arbeidsmarkt. In 2021 besloot het Deense kabinet het aantal Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs drastisch te verminderen. Dat zou kosten besparen en het onderwijs toegankelijk houden voor Deense studenten. Maar eind oktober 2023 maakt Denemarken een u-bocht.

Onderwijsminister Egelund roept nu op om het beleid terug te draaien nadat werkgevers hadden geklaagd over het oplopende tekort aan hoogopgeleide arbeidskrachten, meldt Ad Valvas (VU Amsterdam). Eerder dit jaar was al besloten dat de Deense universiteiten jaarlijks toch 1100 nieuwe Engelstalige opleidingsplaatsen mochten aanbieden, maar Egelund vindt nu dat er nog grotere ingrepen nodig zijn: ‘We moeten dankbaar zijn als een buitenlandse jongere in Denemarken wil studeren.’

In Nederland is momenteel veel discussie over de verengelsing van het onderwijs en de toestroom van internationale studenten. In zijn recente wetsvoorstel biedt demissionair onderwijsminister Dijkgraaf de instellingen een aantal instrumenten waarmee ze de instroom kunnen beperken. Daarbij kunnen ze wel rekening houden met de lokale arbeidsmarkt.

In Nederland is de instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs in studiejaar 2023-2024 nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de hogescholen en universiteiten. Afgelopen zomer zijn aan universiteiten iets minder internationale studenten met een bacheloropleiding gestart. Er begonnen wel wat meer buitenlanders aan een master. Opgeteld gaat het nog steeds om ruim 35.000 internationale universitaire studenten die instroomden.

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland denkt dat universiteiten minder internationaal zijn gaan werven en dat is een mogelijke verklaring voor de teruglopende instroom. Ook zou het informeren over het tekort aan studentenwoningen effect hebben. Bij de hbo-masters is er wel sprake van een stijging, met 7 procent. Het terugdringen van het aantal internationale studenten als onderdeel van migratie is een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. Bijna alle politieke partijen willen extra maatregelen om de instroom van internationale studenten te beperken.