USN Skip to Content USN Skip to Footer

Definitieve tekst cao-kinderopvang bekend

Op 24 april 2024 hebben de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV, een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de kinderopvang. Alle partijen hebben ondertussen ingestemd met dit resultaat en het resultaat is uitgewerkt in definitieve cao-teksten.

De nieuwe cao kinderopvang heeft een looptijd van zes maanden, van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024. Cao-partijen zien deze korte cao als een overgangs-cao naar een ‘cao van de toekomst’. Er zijn afspraken gemaakt over verbetering van de arbeidsvoorwaarden, voorsorterend op de cao van de toekomst. Op het gebied van verbetering van de arbeidsvoorwaarden zijn de belangrijkste afspraken:

  • Verhoging van de eindejaarsuitkering van 3 procent naar 4 procent voor alle medewerkers die op 1 juli 2024 in dienst zijn of na 1 juli in dienst komen.
  • Verhoging van de salarissen met 1,5 procent per 1 november 2024.
  • Verhoging van het aantal uur dat de werkgever inlegt in het levensfasebudget van de medewerker. De werkgever verdubbelt de eerste twaalf uur die de medewerker inlegt.
  • Verhoging van de stagevergoeding, die ook voor alle student-stagiairs gaat gelden.

Verder is in de nieuwe cao afgesproken dat werkgevers minimaal eenmaal per twee jaar een werkdrukmeting uitvoeren. Samen met de medezeggenschap gaat de werkgever aan de slag met de uitkomsten van deze meting. Daarnaast moet ‘een gezonde werkcultuur’ worden bevorderd, roosterwijzigingen moeten 21 kalenderdagen van tevoren bekend zijn en de extra roosterdag waarop de medewerker kon worden ingeroosterd vervalt.