USN Skip to Content USN Skip to Footer

Definitieve regeling bekostiging 2024 gepubliceerd

De verwerking van de loonbijstelling is de belangrijkste aanpassing in de definitieve regeling bekostiging 2024, die onlangs door OCW is gepubliceerd. In de eerste regeling bekostiging 2024 was de prijsbijstelling 2024 al verwerkt. Door de loon- én prijsbijstelling zijn de bekostigingsbedragen in 2024 toegenomen met 5,37 procent. 

Sinds de vereenvoudiging van de bekostiging in 2023 zijn de bedragen voor personele bekostiging en materiële bekostiging samengevoegd. Bij de indexering van de bekostiging wordt wel onderscheid gemaakt tussen een loongevoelig en een prijsgevoelig deel. Het loon- en prijsgevoelig deel van de bekostiging is in de regeling bepaald op respectievelijk 89,15 procent en 10,85 procent.

De indexatie van het loon- en prijsgevoelig deel van de bekostiging over 2024 leidt tot een ophoging van de bekostigingsbedragen van 5,3735 procent ten opzichte van 2023. De ophoging per school is echter hoger, omdat de arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders volledig in de bekostigingsbedragen per school zijn verwerkt. Volledige informatie vind je op de website van de PO-Raad.