USN Skip to Content USN Skip to Footer

Definitieve regeling bekostiging 2023 gepubliceerd

Door de loon- en prijsbijstelling 2023 zijn de bekostigingsbedragen toegenomen met 6,4 procent, ten opzichte van die van kalenderjaar 2022. Ten opzichte van de eerste en voorlopige regeling zijn nu de definitieve bekostigingsbedragen voor 2023 gestegen met 5 procent. De loon- en prijsbijstelling wordt toegepast op de definitief vastgestelde bekostigingsbedragen van het voorgaande kalenderjaar.

In 2022 was er nog sprake van een materiële bekostiging op kalenderjaarbasis en een personele bekostiging op schooljaarbasis. De bekostiging voor het kalenderjaar 2022 kan echter gereconstrueerd worden door de bekostigingsbedragen van de 1e (voorlopige) regeling bekostiging 2023 aan te passen door hier de prijsbijstelling 2023 (de oude indexatie van de materiële bekostiging) op te corrigeren. Op de website van de PO-Raad vind je meer informatie.