USN Skip to Content USN Skip to Footer

In het project Deep Dive heeft SIVON de status van informatiebeveiliging en privacy (IBP-status) van veertien schoolbesturen binnen het primair en voortgezet onderwijs getoetst. De basis van dit assessment was het normenkader informatiebeveiliging en privacy voor funderend onderwijs (IBP FO). Het gemiddelde geconstateerde volwassenheidsniveau van de veertien schoolbesturen is 1,9 (op een schaal van 5) en ligt niet op het gewenste niveau van 3.

In het rapport Deep Dive vind je de samenvatting en aanbevelingen voor het bieden van centrale dienstverlening voor het gehele primaire en voortgezet onderwijs. In het rapport vind je ook verschillende factoren die direct invloed hebben op het succesvol implementeren van het normenkader:

  • zorg voor commitment vanuit het schoolbestuur om informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen.
  • maak gebruik van handreikingen / standaarden die voor de sector beschikbaar zijn (aanpak IBP) en via het Netwerk IBP.
  • ondersteunende diensten als IT, facilitair, HR en inkoop zijn bovenschools georganiseerd of de IT is volledig uitbesteed aan een IT-partner die ISO27001 gecertificeerd is.