USN Skip to Content USN Skip to Footer

De belangrijkste punten uit de miljoenennota voor kinderopvang en onderwijs

Kinderopvang

Vergoedingspercentage van de kinderopvangtoeslag gaat naar 96%
Het vergoedingspercentage van de kinderopvangtoeslag wordt per 2025 verhoogd van 95% naar 96% zodat bij de hervorming naar een nieuw stelsel voor kinderopvang ook de laagste inkomens ten minste hun huidige vergoeding behouden. Per jaar zijn de volgende bedragen hiervoor extra begroot: 

  • In 2024: 6 miljoen (aanloop) 
  • In 2025: 80 miljoen 
  • In 2026: 102 miljoen 
  • In 2027 e.v.: 113 miljoen 

Onderwijs

Voor het primair en voortgezet onderwijs wordt een bezuiniging van 60 miljoen euro structureel en incidenteel 673 miljoen euro begroot over de periode van 2024 tot 2028. 

Gelijke kansen voor alle leerlingen 
Elke leerling moet eerlijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor mag het niet uitmaken waar iemand woont, opgroeit of wat diens ouders verdienen. Daarom stelt het kabinet in 2024 € 324,1 miljoen beschikbaar voor het programma 'School en Omgeving'. 
Ook komt er € 51,8 miljoen beschikbaar voor ‘brugfunctionarissen’ op school. Zij zorgen voor goed contact tussen school, thuis en organisaties in de wijk. En helpen ouders en kinderen aan de juiste ondersteuning als dat nodig is.

Gratis schoolmaaltijden 
In 2024 is er in totaal € 166 miljoen beschikbaar voor gratis schoolmaaltijden. 

Bibliotheken voor iedereen 
In 2024 trekt het kabinet hier € 38,4 miljoen voor uit.  

Alle stukken m.b.t. de miljoenennota zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid