USN Skip to Content USN Skip to Footer

Commerciële studiebegeleiding introduceert kwaliteitskeurmerk

De Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSi) heeft een keurmerk gelanceerd waarmee het kwaliteitseisen stelt aan de bij haar aangesloten organisaties. Het keurmerk is verplicht gesteld voor alle leden van de LVSi.

Via het keurmerk worden studiebegeleidingsaanbieders getoetst door een onafhankelijk geaccrediteerde instelling op kwaliteitsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen & kansengelijkheid, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en klantrelatie.

De laatste jaren is er een groei in het gebruik en aanbod van aanvullend onderwijs, waaronder studie- en huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining, remedial teaching en het ontzorgen van schoolteams. Deels vindt dit aanvullende onderwijs ook binnen de school plaats, verzorgd door externe organisaties.

Organisaties als de VO-raad snappen dat vanwege het lerarentekort scholen gebruikmaken van organisaties voor aanvullend onderwijs, maar vindt dat dit kosteloos toegankelijk moet zijn voor álle leerlingen die aanvullend onderwijs nodig hebben. De VO-raad herhaalt de oproep aan schoolbesturen om weloverwogen met de inzet van externe aanbieders van aanvullend onderwijs om te gaan en verwijst hierbij ook naar de richtlijnen die het ministerie van OCW eerder in 2023 opstelde.

De VO-raad meldt blij te zijn met het keurmerk van de LVSi. ‘Dit keurmerk kan scholen helpen bij het selecteren van een studiebegeleidingsinstituut dat bij de school en visie past, en verzekert scholen daarnaast van de kwaliteit en professionaliteit van de geleverde dienstverlening.’

Zie ook de brochure over aanvullend onderwijs van de VO-raad (juli 2023). Hierin staan concrete acties die schoolleiders en -bestuurders kunnen nemen rond aanvullend onderwijs om zo de kansengelijkheid te versterken. Ook delen vijf scholen in de brochure hun aanpak.