USN Skip to Content USN Skip to Footer

Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2023 beschikbaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt elk kwartaal de ontwikkelingen in de kinderopvang bij, de rapportage over het tweede kwartaal van 2023 is nu gepubliceerd. In de rapportages zijn gegevens terug te vinden over de tarieven en het gebruik van kinderopvang, en de arbeidsparticipatie van ouders.

De rapportage laat zien, vergeleken met dezelfde periode in 2022, dat het aantal kinderen dat gebruikmaakt van kinderopvang is gestegen (met 19.000). Ook ging het aantal uur kinderopvang per kind per maand (plus 0,7 uur) en de netto arbeidsparticipatie van vrouwen (plus 0,8 procentpunt) en mannen (plus 0,9 procentpunt) omhoog. Het aantal gewerkte uren door zowel mannen als vrouwen blijft min of meer gelijk.

In het tweede kwartaal stegen ook het aantal dagopvanglocaties (+21) en bso-locaties (+16). Het aantal gastouderlocaties daalde weer verder (-249). De rapportage laat verder een toename zien in het verschil tussen de gemiddelde uurtarieven en de maximum uurprijs, vergeleken met vorig kwartaal. Voor de dagopvang is dit +0,7 procentpunt, de bso +0,7 procentpunt, gastouderopvang 0 t/m 3 jaar +0,6 procentpunt en gastouderopvang 4 t/m 12 jaar: +0,8 procentpunt.