USN Skip to Content USN Skip to Footer

CBS publiceert achterstandsscores po-scholen 2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de achterstandsscores per basisschoolvestiging gepubliceerd. De tabellen geven de achterstandsscores per vestiging op 1 februari 2024, inclusief een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw.

Sinds 2019 maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gebruik van de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs die het CBS heeft ontwikkeld. Met een indicator worden de onderwijsscores per leerling berekend en vertaald naar achterstandsscores per basisschoolvestiging. Op basis hiervan kan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen beter verdelen.