USN Skip to Content USN Skip to Footer

CBS: meer leerlingen verdacht van misdrijf, vooral winkeldiefstal

In 2022 werden 11.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor het eerst verdacht van een misdrijf. Dat is 19 procent meer dan in 2021. Niet eerder was het aandeel 12- tot 18-jarigen dat voor het eerst werd verdacht van een misdrijf zo groot. De jongeren werden vooral verdacht van winkeldiefstal. In totaal werden in 2022 ruim 17.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar door de politie verdacht van een misdrijf, 12 procent meer dan in 2021.

Dit meldt het CBS op basis van analyses. De laatste jaren nam het aandeel jongeren dat voor het eerst wordt verdacht van een misdrijf toe. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. In 2022 werden ruim 4000 minderjarige meisjes verdacht van een misdrijf. Voor 83 procent van deze groep was dit de eerste keer. In 2014 was dit 72 procent. Van de bijna 13.000 minderjarige jongens die in 2022 werden verdacht van een misdrijf, was dat voor 60 procent de eerste keer. In 2014 was dit 53 procent.

Minderjarige jongeren die in 2022 voor het eerst in aanraking kwamen met de politie, werden vooral verdacht van winkeldiefstal. Dit gold voor twee derde van de meisjes en een derde van de jongens. Na winkeldiefstal waren mishandeling en openlijke geweldpleging de meest voorkomende delicten. Het aandeel minderjarige first offenders dat verdacht wordt van deze delicten is redelijk stabiel over de laatste jaren, zo rond de 10 procent. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes.