USN Skip to Content USN Skip to Footer

Brochure bekostiging PO 2024

In de brochure bekostiging PO 2024 legt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit hoe zij de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden berekenen. Daarnaast legt OCW uit wat de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging zijn.

Ook licht het ministerie toe wat de planning op hoofdlijnen is. En wanneer bijvoorbeeld de beschikkingen openbaar worden. In de brochure staat de bekostigingssystematiek die geldt voor het primair onderwijs. De bedragen zijn aangepast naar de prijzen voor 2024.