USN Skip to Content USN Skip to Footer

Brief minister Dijkgraaf aan leerbedrijven

Begin 2023 hebben alle partners in en rondom het middelbaar beroepsonderwijs afspraken gemaakt om er samen voor te zorgen dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden. Zoals betere stagebegeleiding, passende stagevergoeding, het uitbannen van stagediscriminatie en voldoende stageplaatsen.

Al deze afspraken zijn vastgelegd in het stagepact mbo. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2023-2024 hebben alle leerbedrijven van minister Robbert Dijkgraaf een brief ontvangen om hier met elkaar mee aan de slag te gaan. Hij wil dat de leerbedrijven zich optimaal inzetten ‘om van iedere student een succes te maken’. In de brief beschrijft Dijkgraaf kort de doelen uit het stagepact en wijst hij onder meer op de subsidieregeling praktijkleren, een tegemoetkoming voor de kosten die leerbedrijven maken voor de begeleiding van bbl-studenten.