USN Skip to Content USN Skip to Footer

Bibliotheken helpen kinderopvang en scholen met verbeteren leesvaardigheid

Om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren, gaan bibliotheken intensiever samenwerken met scholen en de kinderopvang. Minister Paul van primair en voortgezet onderwijs en staatssecretaris Uslu (cultuur en media) stellen hiervoor de komende drie jaar in totaal 74 miljoen euro beschikbaar. Leesdeskundigen uit de lokale bibliotheek gaan op scholen en kinderdagverblijven helpen om kinderen te enthousiasmeren voor lezen, onder meer door bestaande boekencollecties flink uit te breiden.

Staatssecretaris Uslu: ‘Bibliotheken zijn experts in lezen en leesplezier. Ze hebben veel kennis van de collectie, van de fasen en voorkeuren van lezers en kunnen een passend aanbod bieden. Als kinderen en jongeren echt opgaan in een verhaal dan boeit het boek en willen ze het in één keer uitlezen. En dat verbetert hun vaardigheden op het gebied van diep en kritisch lezen. Daarnaast is de bibliotheek de plek waar je altijd geïnspireerd raakt.’

Concreet kunnen 1800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo en het praktijkonderwijs voor het eerst samenwerken met de bibliotheek. Daarnaast kunnen ruim 6000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen. Zij krijgen (extra) ondersteuning van zogenoemde leesconsulenten.

Deze deskundigen helpen kinderen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en ze kijken met schoolteams wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken. Ook kunnen ze ondersteunen als een school een leesplan wil opstellen en helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

De plannen zijn onderdeel van de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Deze zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de KB, nationale bibliotheek en worden uitgevoerd door provinciale en lokale bibliotheekorganisaties. Stichting Lezen verdeelt het geld over de bibliotheken en monitort samen met de bibliotheken en scholen de ontwikkeling van het leesgedrag en leesplezier van leerlingen.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen onder meer beter leren lezen, lanceerde het kabinet eerder het Masterplan basisvaardigheden. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen onder meer subsidie aanvragen om te werken aan het verbeteren van de basisvaardigheden van hun leerlingen. Naast lezen gaat het ook om schrijven, rekenen, digitale vaardigheden en burgerschap. Het versterken van de samenwerking van bibliotheken met scholen en de kinderopvang hoort hierbij en wordt betaald uit het budget van het masterplan. Hiervoor is in 2023 in totaal 459 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 678 miljoen euro structureel per jaar vanaf 2027.