USN Skip to Content USN Skip to Footer

Beter beeld onderwijskwaliteit mbo door steekproeven inspectie

Om beter zicht te krijgen op hoe het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ervoor staat, voert de onderwijsinspectie vanaf januari 2024 steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoeken uit. Mbo-opleidingen zullen worden onderzocht op een aantal gebieden uit het onderzoekskader 2021. Dit moet relevante informatie opleveren voor besturen, opleidingen, beleidsmakers en het toezicht.

De afgelopen jaren is het inspectietoezicht meer dan ooit gericht op besturen en sturing. Daardoor was er echter aanzienlijk minder informatie over de kwaliteit van de afzonderlijke opleidingen. De onderwijsinspectie zoekt nu naar een betere balans tussen toezicht op opleidings-, bestuurs- en stelselniveau. Dit door steekproefkwaliteitsonderzoeken (sko’s) uit te voeren.

De sko’s worden gedaan bij bekostigde instellingen, ook na 2024. Dan zullen er ook opleidingen bij niet-bekostigde instellingen aan de steekproef toegevoegd worden. Elke opleiding bij een bekostigde instelling kan in principe in de steekproef van 2024 vallen. Klik hier voor het inspectie-onderzoekskader 2021.