USN Skip to Content USN Skip to Footer

Besturen en scholen willen minder toezichtlast bij onderzoeken inspectie

Dit blijkt uit tevredenheidsonderzoek van de inspectie in de periode van augustus 2021 tot augustus 2023. Het gemiddelde cijfer dat scholen en instellingen geven, varieert van 7,3 tot 7,9. De meeste kritische geluiden komen vanuit het po, waar 1 op de 4 scholen waar een risico-onderzoek plaatsvond, vindt dat de inspectie niet voldoende rekening heeft gehouden met de context van de school bij dit risico-onderzoek. Wanneer het gaat om de toezichtlast, dan wordt de als hoog ervaren tijdsinvestering en soms beperkte voorbereidingstijd genoemd.

Vo-besturen beoordelen het vierjaarlijks onderzoek met gemiddeld een 7,7. De tevredenheid bij vo-scholen over de risico-onderzoeken wordt met gemiddeld een 7,2 gewaardeerd, bij herstelonderzoeken is dat cijfer 7.4. Er zijn ook punten van aandacht, zoals de ervaren toezichtlast, het gebrek aan voorbereidingstijd voor een inspectiebezoek en de communicatie over en de planning van de onderzoeken. Besturen zijn daarentegen positiever geworden over het werken met inspectieteams waar financiële en kwaliteitsinspecteurs samen deel van uitmaken.