USN Skip to Content USN Skip to Footer

Beoordeling leerresultaten en komst doorstroomtoets: wat verandert er voor basisscholen?

De signaleringswaarden voor een oordeel ‘voldoende’ blijven hetzelfde. De correctiewaarden wijzigen wel en worden iets hoger. Als een school leerresultaten behaalt onder de correctiewaarden, dan zijn deze onvoldoende. Bij de beoordeling van de leerresultaten houdt de inspectie rekening met de leerlingenpopulatie aan de hand van de schoolweging. Omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek de schoolweging later in het jaar dan voorheen publiceert, gebruikt de inspectie de schoolweging van vorig schooljaar.

Vanaf dit schooljaar gaat de inspectie bij de beoordeling van de leerresultaten uit van de schoolweging die hoort bij de 3 voorgaande schooljaren. Dat betekent dat de schoolweging van schooljaren 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 gebruikt wordt wanneer de inspectie de eindtoetsresultaten van 2021, 2022, 2023 beoordeelt. Klik hier voor het officiële bericht van de inspectie.