USN Skip to Content USN Skip to Footer

Benchmark mbo 2022: daling verwacht van aantal studenten

De MBO Raad heeft woensdag 10 april 2024 de Benchmark mbo 2022 gepresenteerd aan de vaste Kamercommissie OCW. Het is de 18e keer dat de bekostigde mbo-scholen van Nederland op deze wijze sectorinformatie bieden. De benchmark geeft informatie over prestaties van de mbo-scholen en geeft een breed en algemeen beeld van de sector over het boekjaar 2022. Vrijwel alle mbo-scholen deden eraan mee.

De benchmark biedt scholen strategische informatie doordat zij hun eigen prestaties kunnen spiegelen aan die van collega-scholen en van de totale sector. In deze 18e benchmark worden de financiële prestaties van de mbo-scholen, het studiesucces van de studenten en de tevredenheid van medewerkers getoetst.

Mbo-scholen kunnen ruimschoots voldoen aan hun financiële verplichtingen op korte termijn. Dankzij de NPO-middelen, verstrekt voor het bestrijden van de effecten van de coronajaren, kenden de meeste mbo-scholen in het boekjaar 2022 een solide basis. De mbo-scholen waren, door het aantrekken van meer personeel voor extra begeleiding, in staat om ingelopen achterstanden bij studenten weg te werken.

Hoewel de financiële positie van de sector over het algemeen adequaat is, dient de sector zich voor te bereiden op de verwachte daling van het aantal studenten in het mbo en de daarmee samenhangende bekostiging van de scholen. Als gevolg van de huidige bevolkingsopbouw zal de komende jaren een verdere daling van studenten doorzetten. Dit treft vooral de instroom van jonge studenten. De daling wordt versterkt door de gunstige vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Hierdoor stromen zowel gediplomeerden als ongediplomeerden uit naar de arbeidsmarkt. 

De coronaperiode laat duidelijke sporen na bij studenten op het gebied van motivatie en mentale weerbaarheid. Samen met een zeer krappe arbeidsmarkt leidde dit in 2022 tot meer (voortijdig) schoolverlaten. Het uitvallen van studenten zorgt in de benchmark voor een dalende lijn in de prestaties van het studiesucces van de scholen. Deze daling treft alle mbo-scholen en is een uitdagende ontwikkeling voor de sector.