USN Skip to Content USN Skip to Footer

Beeld personeelstekort kinderopvang vrijwel onveranderd

Uit de arbeidsmarktpeiling van oktober 2023 blijkt dat het personeelstekort in de kinderopvang vergelijkbaar is met dat van juni 2023. Opnieuw heeft driekwart van de organisaties met bso te maken met personeelstekorten. En hoewel het tekort in de dagopvang licht daalde, nam het in de peuteropvang toe. Dit is in lijn met de verwachtingen.

Voor de komende zes maanden wordt verwacht dat het tekort afneemt bij de dagopvang en de bso, terwijl de peuteropvang een kleine toename voorziet. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de arbeidsmarktpeiling van Kinderopvang werkt!.

In de bso bleef het aandeel organisaties met een tekort aan pedagogisch medewerkers stabiel (73 procent). In de dagopvang is dit opnieuw licht gedaald: van 52 naar 50 procent. In de peuteropvang steeg het personeelstekort van 32 naar 38 procent. Bij de organisaties die deelnamen aan de peiling stroomden in het afgelopen jaar bijna 2800 nieuwe medewerkers in, wat overeenkomt met een instroompercentage van 6 procent. Ongeveer 16 procent van de nieuwe medewerkers kwam binnen via zij-instroom.

Voor de komende zes maanden verwachten de onderzoekers een kleiner personeelstekort in bso en dagopvang. Voor de bso 66 procent (tegen 72 procent in juni 2023). En voor de dagopvang 50 procent (tegen 55 procent in juni 2023). In de peuteropvang wordt opnieuw een lichte stijging van de personeelstekorten verwacht: 45 procent (tegen 43 procent in juni 2023). Veelgenoemde oorzaken voor het personeelstekort zijn: te weinig aanbod van geschikte kandidaten (81 procent), ziekteverzuim van medewerkers (64 procent) en uitstroom van personeel (43 procent).

In de dagopvang en bso hebben de meeste organisaties te maken met wachtlijsten. Voor beide opvangsoorten heeft 86 procent van de organisaties een wachtlijst. Er is een toename in het aandeel organisaties met wachtlijsten in de peuteropvang. Dit is gestegen van 53 procent naar 61 procent. Voor dinsdag, donderdag en maandag hebben de meeste organisaties wachtlijsten, met percentages van respectievelijk 99 procent, 95 procent en 88 procent.