USN Skip to Content USN Skip to Footer

Basisscholen Amsterdam bezorgd over einde coronasteun

Basisscholen in Amsterdam komen in de knel nu het einde van de coronasteun in zicht is. Coronasteun wordt nu gegeven via de NPO-gelden, waarmee scholen problemen in het onderwijs kunnen oplossen. Door de tijdelijke aard van de steun is het voor scholen moeilijk om op de lange termijn kwaliteit te leveren voor elk kind.

Sinds corona kregen basisscholen jaarlijks ongeveer 700 euro per leerling vrij te besteden om corona-achterstanden in te halen. Dat geld wordt door de scholen onder meer gebruikt om problemen in de begroting op te lossen, zoals het inhuren van zzp-leerkrachten. Met de beëindiging van die steun kan dat niet meer. Verspreid over het land werden miljarden aan coronasteun uitgedeeld aan scholen. De scholen krijgen tot het einde van schooljaar 2024-2025 om dat uit te geven.

Scholen in Amsterdam geven aan dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat door de beëindiging van deze financiële steun. Scholenorganisatie ASKO (35 scholen in Amsterdam) meldt dat met het wegvallen van zzp’ers de klassen groter zullen worden en dat er minder persoonlijke begeleiding mogelijk is per kind. In een brief aan de ouders waarschuwt het schoolbestuur ook dat kinderen mogelijk vaker thuis moeten blijven, wanneer de leerkracht ziek is en een vervanger te duur.