USN Skip to Content USN Skip to Footer

Algemene Ledenvergadering stemt in met nieuwe verenigingsstructuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 4 december jl hebben de leden ingestemd met een nieuwe structuur voor de VTOI-NVTK.  De belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassing van het bestuursmodel en de oprichting van een Stichting Dienstverlening naast de vereniging VTOI-NVTK. 

Tot aan deze ALV functioneerde de VTOI-NVTK als een collegiaal bestuur met een titulair directeur. In de nieuwe opzet wordt dat een uitvoerend (statutair) bestuurder met een toezichthoudend niet-uitvoerend bestuur.  Gelet op de almaar uitbreidende taken van de vereniging groeide de behoefte aan een meer slagvaardig bestuursmodel met duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden.

Ook de dienstverlening aan de leden vraagt om een andere aanpak. De VTOI-NVTK ziet niet alleen een groeiend aantal ledenvragen, maar ook een toenemende complexiteit daarvan. De standaard eerstelijns dienstverlening volstaat niet langer en daarom wil de vereniging door middel van een met dat doel op te richten stichting de mogelijkheid creëren om de leden in speciale gevallen dienstverlening op maat aan te bieden.

Verder stemde de ALV in met het jaarplan en begroting 2024.