USN Skip to Content USN Skip to Footer

Advies Platform Perspectief Jongeren: maak NPO-geld structureel

De coronamaatregelen waren schadelijk voor het welbevinden van leerlingen en versterkten de kansenongelijkheid. Gemeenten krijgen geld uit het NPO om leerlingen te helpen daarvan ‘terug te veren’. Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) bekeek hoe gemeenten dat geld hebben ingezet en welke lessen daaruit te leren zijn.

Gemeenten investeerden in een betere samenwerking tussen zorg en onderwijs. Op sommige plekken gingen bijvoorbeeld jongerenwerkorganisaties op scholen werken. Dat hielp om het pedagogisch klimaat op scholen te versterken en de kans op verzuim en uitval te verkleinen. Rotterdam gebruikte het NPO-geld om SchoolZorgTeams op te zetten, die extra hulp en zorg bieden op basisscholen met veel achterstandsproblemen. Al met al hielp de versterkte verbinding tussen onderwijs en zorg bij het tegengaan van achterstanden en het vergroten van welbevinden.

De schaduwzijde is volgens het PPJ dat die versterking misschien tijdelijk is. Het NPO loopt tot en met schooljaar 2024-2025. Het PPJ vreest dat de samenwerking na afloop van het NPO weer wordt afgebroken. En dat is schadelijk, want de zorg over het welzijn van jongeren en hun kansengelijkheid blijft groot. Voor goede onderwijszorgstructuur is structureel geld nodig, stelt het PPJ.

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) is een onafhankelijke commissie die het nationaal programma onderwijs maatschappelijk begeleidt en de keuzes en bestedingen van het programma volgt. In samenspraak met jongeren wil het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) antwoord geven op vragen als: hoe bereikt het programma jongeren? Hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren? Hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn, zodat kansenongelijkheid wordt tegengegaan?