USN Skip to Content USN Skip to Footer

Brief van de Onderwijsraad aan een nieuw kabinet

Advies Onderwijsraad aan nieuw kabinet

Brief van de Onderwijsraad aan een nieuw kabinet

Deze week heeft de Onderwijsraad, onafhankelijke adviseur voor regering en parlement, zich tot het nieuwe kabinet gericht. In een brief adviseert de Onderwijsraad  te komen tot gerichte en samenhangende ambities voor het onderwijs op de lange termijn en niet te bezuinigen op onderwijs. Het onderwijs is niet gebaat bij een nieuw coalitieakkoord met tijdelijke investeringen en losstaande voornemens.

De raad benoemt de dringende problemen van aanhoudende lerarentekorten, de dalende onderwijsprestaties in taal en rekenen en de kansenongelijkheid. Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, is langetermijnbeleid en structurele bekostiging noodzakelijk. Goed onderwijsbeleid stopt niet bij de val van een kabinet of bij een wisseling van de wacht. Het is van lange bestuurlijke adem, over kabinetten heen.

De volledige tekst van het advies is te lezen op de website van de Onderwijsraad.