USN Skip to Content USN Skip to Footer

Actieprogramma digitale school naar Tweede Kamer

Op 19 december 2023 stuurde demissionair onderwijsminister Paul het actieprogramma digitale school naar de Tweede Kamer. Dit actieprogramma wil het aantal onnodige thuiszitters terugbrengen. Het programma wil ervoor zorgen dat de kansen die digitalisering biedt ten volle worden benut voor leerlingen die door hun gezondheidssituatie niet of niet volledig naar school kunnen.

Digitaal afstandsonderwijs wordt volgens de minister een onderdeel van passend onderwijs, maar hiervoor is wel een wetswijziging nodig. Dit omdat de leerplichtwet ‘geregeld schoolbezoek’ vereist. De voorbereiding van dit wetstraject is gestart. Inwerkingtreding is op z’n vroegst mogelijk in 2026, maar het kan volgens de minister ook 2027 worden. In februari/maart 2024 volgt hier meer informatie over.

Met de digitale school wordt niet beoogd een landelijke internetschool tot stand te brengen. Een kind dat niet naar school kan, heeft persoonlijke begeleiding en verbinding nodig, met leraren en leeftijdsgenoten die je kennen, schrijft de minister. Omdat er nog geen wettelijke regeling is, zou het onderwijs nu al het voortouw moeten nemen door de bestaande mogelijkheden goed te benutten, bijvoorbeeld door toepassing van de ‘beleidsregel afwijking onderwijstijd’.

Het ministerie van OCW heeft samen met de onderwijsinspectie twee brochures gemaakt over de mogelijkheden voor digitaal afstandsonderwijs binnen de huidige wet- en regelgeving, een voor ouders en een voor beroepskrachten in het onderwijs. Voor digitaal afstandsonderwijs is in 2024 7,35 miljoen euro extra beschikbaar, vanaf 2025 wordt dit structureel 7,85 miljoen.