USN Skip to Content USN Skip to Footer

Actieplan tegen vroegtijdige uitstroom mbo’ers

Ruim 35.000 jongeren hebben in het studiejaar 2021/2022 hun school verlaten zonder diploma. Dat is een stijging van ruim 12 procent ten opzichte van 2018/2019, het schooljaar voordat corona uitbrak. Dat blijkt uit de jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een opleiding verlaten nog voor het behalen van een startkwalificatie.

Vier op de vijf schoolverlaters zaten op het middelbaar beroepsonderwijs. In totaal stopten op het mbo ruim 28.000 studenten. Met name op niveau 2 en 4 haakten veel jongeren af. Volgens CBS-onderzoeker Tanja Traag is de uitval deels te verklaren door een uitgesteld corona-effect: ‘In de twee corona-schooljaren zijn middelbare scholen coulanter geweest met het afgeven van een diploma. Waarschijnlijk zijn daarom relatief veel leerlingen terechtgekomen op een beroepsopleiding, terwijl ze daar qua ontwikkeling nog niet aan toe waren.’

Ook beginnen jongeren vaak met verkeerde verwachtingen aan een opleiding. Traag denkt dat veel jongeren stoppen met school omdat ze niet goed in hun vel zitten: ‘We zien al langer terug in de cijfers dat het welbevinden onder jongeren afneemt. Ook het aantal jongeren met psychische problemen is toegenomen.’

Bij de laatste stijging van het aantal uitvallers zitten ongeveer net zoveel jongens als meisjes., ‘normaal’ vallen juist jongens vaker uit. Volgens Traag houdt ook dit verband met de coronaperiode: ‘Meisjes kampen veel vaker met allerlei vormen van psychische klachten. Daarnaast weten we dat sommige meisjes de coronatijd negatiever hebben ervaren dan jongens.’

Omdat te veel jongeren hun mbo-opleiding verlaten zonder diploma heeft onderwijsminister Dijkgraaf het actieplan voortijdige schoolverlaters bedacht. Hij schrijft aan de Tweede kamer dat hij een betere toegang tot ondersteuning wil en jongeren tijdig hulp wil bieden om hun startkwalificatie te halen. Het programma ‘Hulp in de school’ wordt daarom vanaf studiejaar 2025-2026 onderdeel van de diverse regionale programma’s tegen voortijdige schooluitval.