USN Skip to Content USN Skip to Footer

Aanvullende bekostiging bij overgangsrecht vereenvoudiging bekostiging

De overgangsregeling bij de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs pakt niet altijd uit zoals deze is bedoeld. Daarom ontvangt – als het onbedoelde effect forse negatieve gevolgen heeft – een schoolorganisatie hiervoor aanvullende bekostiging. Dat heeft het ministerie van OCW na overleg met de PO-Raad bekend gemaakt.

Sinds 2023 is de bekostiging in het primair onderwijs vereenvoudigd. Om schoolorganisaties te laten wennen aan de nieuwe budgetten is er een overgangsregeling voor 2023 t/m 2025. Maar er blijkt een onbedoeld effect in de overgangsregeling voor schoolorganisaties die te maken hebben met een grote leerlingenmutaties.

De effecten ontstaan op schoolniveau door grote leerlingenmutaties. De compensatie vindt echter plaats op bestuursniveau. Er wordt vanuit gegaan dat de effecten op schoolniveau binnen een schoolorganisatie onderling kunnen worden opgelost. Onbedoelde positieve effecten in de overgangsbekostiging worden volgens de regeling niet gecorrigeerd.

De PO-Raad heeft overleg gehad met het ministerie van Onderwijs over de signalen rond de overgangsregeling. Naar aanleiding van dat overleg heeft het ministerie nu aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld. De betreffende schoolorganisaties ontvangen de compensatie vanaf januari. De compensatie is bedoeld voor kalenderjaar 2024. Voor kalenderjaar 2025 wordt nog bezien of een compensatieregeling nodig is.