USN Skip to Content USN Skip to Footer

Aanvraag voor innovatieprogramma onderwijshuisvesting goedgekeurd

Het Nationaal Groeifonds heeft een nadere onderbouwing voor de aanvraag van het innovatieprogramma onderwijshuisvesting goedgekeurd. De aanvraag werd ingediend door het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG op initiatief van schoolorganisaties en gemeenten. Voor het project wordt 483,7 miljoen euro toegekend, waarvan 359,5 miljoen euro voorwaardelijk.

Het kabinet en de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds zien de uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting en zien dat het innovatieprogramma een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid én functionaliteit van de huisvesting. Het ministerie van OCW, de VNG, PO-Raad en VO-raad zijn blij met deze toekenning. 

‘We zijn heel blij met dit succesvolle initiatief dat vanuit de sector zelf is ontstaan en daardoor kan rekenen op breed draagvlak. Goed dat het ministerie van OCW dit ondersteunt’, aldus Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad. 

Ingrid de Bonth, vicevoorzitter van de VO-raad vult aan: ‘Omdat er ook geld voor het bouwen van bovennormatieve kwaliteit in de aanvraag is meegenomen, kunnen we als sector bouwend leren hoe we sneller en kostenefficiënter betere scholen kunnen realiseren voor onze leerlingen en het personeel.’ 

De komende periode gaan de indieners met ondersteuning van Ruimte-OK aan de slag met de verdere uitwerking van leerlabs, de ontwikkeling van het platform voor de Community of Practice (CoP), en de SPUK-regeling (een financiële ondersteuning vanuit de overheid voor gemeenten).