USN Skip to Content USN Skip to Footer

Aantal tijdelijke contracten in het vo groeit maar door

Het aantal docenten met een vaste aanstelling is in het voortgezet onderwijs in de eerste helft van 2024 opnieuw gedaald. Bijna een kwart van de leraren in het vo heeft nu een tijdelijk contract. Ook in het mbo groeit het aandeel tijdelijke aanstellingen.

Dit meldt onderwijsvakbond AOb, naar aanleiding van nieuwe personeelscijfers van DUO. Terwijl het totaal aantal docenten in het voortgezet onderwijs ongeveer gelijk bleef, daalde het aantal onderwijsgevenden met een vast contract met bijna 900. Tegelijkertijd nam het aantal docenten met een tijdelijke aanstelling met ruim 1000 toe. Van de 77.000 leraren in het vo hebben er bijna 18.000 een tijdelijke aanstelling, dit is 23,2 procent. Het jaar ervoor was dat 21,9 procent en in 2013 15,8 procent.

Ook in het mbo is het aandeel docenten met een tijdelijke aanstelling gestegen, naar 21,7 procent. Daar lag het percentage tien jaar geleden rond 12 procent. In het primair onderwijs is wel een lichte daling te zien van het percentage tijdelijke contracten van leerkrachten. Het is nu 11,4 procent.

Voor de daling van het aandeel vaste contracten wijst DUO naar verschillende oorzaken. Zo zijn docenten die met pensioen gaan meestal in vaste dienst, maar worden zij meestal opgevolgd door jongere collega’s met een tijdelijk contract. Daarnaast hebben schoolbesturen met de incidentele miljarden uit het NPO in de afgelopen jaren ook veel tijdelijke medewerkers aangesteld.