USN Skip to Content USN Skip to Footer

Aantal dossiers kinderopvang bij vertrouwensinspecteurs fors toegenomen

Bij de vertrouwensinspecteurs kinderopvang van de Inspectie van het Onderwijs zijn in 2022 meer meldingen gedaan over seksueel misbruik en seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld en discriminatie en radicalisering. In de kinderopvang is het aantal dossiers gestegen naar 233 dossiers (in 2019 was dat nog 134), meldt de onderwijsinspectie in haar jaarlijks overzicht.

Er is een lichte stijging zichtbaar van dossiers die gaan over seksueel misbruik, meldt de inspectie. En een forsere stijging is zichtbaar bij dossiers over seksuele intimidatie, zowel bij kinderdagverblijven als in de buitenschoolse opvang. In 26 gevallen ging het hierbij om een (verplichte) melding over ‘een met taken belast persoon’, dus een beroepskracht of vrijwilliger. In 22 gevallen is vervolgens een redelijk vermoeden van een mogelijk strafbaar feit vastgesteld, waarbij de houder is verwezen naar de zedenpolitie voor het doen van aangifte of het maken van een melding.

Met name het aantal dossiers over fysiek en psychisch geweld in de gastouderopvang is opvallend. In de categorie mishandeling ging het in 2022 om in totaal 53 dossiers. In 48 daarvan was de beklaagde een met taken belast persoon. In het overleg tussen de houder en de vertrouwensinspecteur is in 28 van deze 48 dossiers een mogelijk vermoeden van een strafbaar feit ingeschat en is de houder verwezen naar de politie voor het doen van aangifte of een melding.