USN Skip to Content USN Skip to Footer

Aanpassen leerlingenprognoses migrantenleerlingen noodzakelijk en ook mogelijk

Voor het maken van een meerjarenbegroting zijn goede leerlingenprognoses essentieel. Een nieuwe analyse van de leerlingenprognoses laat zien dat voor vestigingen waar veel migrantenleerlingen zijn ingestroomd, het nodig is om eigen scenario’s te maken die dichter bij de werkelijkheid komen. Het Scenariomodel-VO van Voion biedt de mogelijkheid om leerlingenprognoses aan te passen met eigen lokale en regionale inzichten.

In 2022 en 2023 stroomden er veel meer leerlingen met een westerse migratieachtergrond (waaronder uit Oekraïne) in vo-scholen in dan voorgaande jaren. Onder andere in verband hiermee heeft Voion in maart 2023 besloten om de rekenregels voor de leerlingenprognoses in het scenariomodel-VO iets aan te passen.

Uit een nadere analyse is nu gebleken dat op 102 vestigingen waar veel leerlingen met een migratieachtergrond instroomden, het effect van deze aanpassing op de leerlingenprognose aanzienlijk is. Het verschil kan bij deze vestigingen na een aantal jaren oplopen tot zo’n 10 procent. Op scholen waar geen grote instroom was, is er nauwelijks effect op de leerlingenprognose.

Gemiddeld stroomden er per vestiging 6 leerlingen met een migratieachtergrond uit Europa (waaronder Oekraïne) in. Bij de 102 vestigingen waar een grote instroom van migrantenleerlingen plaatsvond, stroomden er minimaal 28 leerlingen met een migratieachtergrond in. Wanneer ook leerlingen met onbekende migratieachtergronden worden meegeteld, dan stroomden er per vestiging minimaal 35 leerlingen met een migratieachtergrond in.

Vestigingen met een grote instroom van migrantenleerlingen in 2022 zijn verspreid over heel het land. Alle hoofdregio’s zijn vertegenwoordigd, hoewel er in Zeeland maar één vestiging is waarbij sprake is van een grote instroom van migrantenleerlingen. Noord-Holland heeft met 20 procent de meeste vestigingen met een grote migratie-instroom.