USN Skip to Content USN Skip to Footer

Aankondiging: Verantwoordingsronde 2023

Sinds 2017 gaan het ministerie van OCW en DUO gezamenlijk het land in om ontwikkelingen rondom de jaarverslaggeving toe te lichten en daarover in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen, bestuursleden, toezichthouders, controllers, accountants, administrateurs, financials en andere geïnteresseerden.

In november en december 2023 keert de Verantwoordingsronde terug en zijn er een aantal bijeenkomsten om met het veld in gesprek te gaan over actualiteiten en verantwoordingsaangelegenheden. De Verantwoordingsronde typeert zich door het interactieve karakter waarbij veel ruimte is voor het geven van input en het uitwisselen van gedachtes in een informele sfeer. Je kunt je nu aanmelden.

Tijdens de bijeenkomsten kun je met verschillende experts in gesprek over verantwoording en verslaggeving. Ook is er aandacht voor de actualiteit: duurzaamheidsinformatie, voorziening groot onderhoud, het programma ‘Samen verantwoorden’, het project ‘Compact bestuursverslag’ en de Kamerbrief over de financiële positie van het onderwijs. De bijeenkomsten vinden op verschillende plekken in het land plaats:
• Donderdag 16 november: Groningen
• Dinsdag 21 november: Wageningen
• Donderdag 23 november: Breda
• Donderdag 30 november: Roermond
• Donderdag 7 december: Den Haag