USN Skip to Content USN Skip to Footer

400 scholen meten effecten interventies

Bijna vierhonderd scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn dit schooljaar betrokken bij grootschalig effectonderzoek. Verdeeld over veertien projecten krijgen ze een kansrijke interventie aangeboden voor de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Het is voor het eerst in Nederland dat een effectmeting van deze omvang tot stand komt.

In de veertien projecten krijgt een deel van de leerlingen een interventie aangeboden, het andere deel zit in de controlegroep. Door beide groepen te vergelijken, kunnen onderzoekers conclusies trekken over de effectiviteit van de interventies. De interventies zijn erop gericht om kinderen met leervertragingen te helpen en hun daarbij de best mogelijke ondersteuning te bieden.

In schooljaar 2023-2024 vindt de uitvoering van de interventies en het onderzoek plaats. Met de opgedane inzichten kunnen in de toekomst alle scholen de kwaliteit van hun onderwijs verder versterken. Ook wetenschappers en beleidsmakers kunnen voortbouwen op de kennis uit het onderzoek. De resultaten volgen in het najaar van 2025.

Het effectonderzoek wordt gecoördineerd door het NRO en gefinancierd door het ministerie van OCW. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is samenwerkingspartner en verbindt de verschillende projecten met elkaar om onderling te leren en kennis te ontwikkelen.