USN Skip to Content USN Skip to Footer

400 scholen doen mee aan effectmeting kansrijke interventies

Een kansrijke interventie is bijvoorbeeld een serious game voor groep 2, die de gevoeligheid voor letters en klanken in het brein vergroot zodat leerlingen een stevige basis krijgen voor hun leesontwikkeling. Een andere kansrijke interventie is het trainen van mentoren over stress, die vervolgens hun mentorleerlingen bewuster kunnen maken van (on)gezonde stress, stressfactoren en de invloed die zij zelf hebben.

De interventies zijn erop gericht om kinderen met leervertragingen te helpen en hun de best mogelijke ondersteuning te bieden. Deze interventies werden in 2022 geselecteerd omdat ze veelbelovende resultaten konden laten zien en al werden toegepast in de onderwijspraktijk. In het schooljaar 2023-2024 vindt de implementatie van de interventies en het onderzoek plaats. De resultaten volgen in het najaar van 2025.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het nationaal programma onderwijs (NPO), met financiering van het ministerie van OCW. In totaal is zo’n 12 miljoen euro gemoeid met het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies’. Alle projecten samen moeten steviger onderbouwing opleveren over de werking en de werkzame elementen van verschillende aanpakken in het terugdringen van leervertraging: welke interventies zijn effectief en waarvoor precies, voor wie, in welke mate, onder welke omstandigheden en tegen welke kosten?