USN Skip to Content USN Skip to Footer

31 nieuwe scholen toegelaten door minister

In het primair onderwijs zijn 26 en in het voortgezet onderwijs zijn 5 aanvragen goedgekeurd voor bekostiging van nieuwe scholen. Dat maakte minister Paul bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 17 juni 2024. De nieuwe scholen kunnen nu starten in augustus 2025. In totaal waren er 39 aanvragen voor bekostiging, 31 po-scholen en 8 vo-scholen.

Van de 26 goedgekeurde aanvragen in het po ging het om 21 scholen voor bijzonder en 5 scholen voor openbaar onderwijs. Van de 5 goedgekeurde aanvragen in het vo ging het om 4 scholen voor bijzonder en 1 voor openbaar onderwijs. Net als in eerdere jaren werden de meeste (29 van 39) aanvragen gedaan door bestaande schoolbesturen.

Er zijn in totaal acht aanvragen afgewezen. Bij vier werd er negatief geadviseerd door de inspectie over de te verwachte kwaliteit van het onderwijs, bij twee aanvragen werd er te weinig belangstelling aangetoond vanuit ouders en leerlingen, en tot slot zijn er twee aanvragen buiten behandeling gesteld, bijvoorbeeld omdat er geen geldige VOG’s werden aangeleverd voor de bestuurders en/of de leden van het intern toezicht. Lees hier de hele brief van de minister.