USN Skip to Content USN Skip to Footer

1 op de 5 scholen in gespecialiseerd onderwijs heeft wachtlijst

Uit een peiling onder scholen voor gespecialiseerd onderwijs blijkt dat 22 procent van de scholen een wachtlijst heeft. Op scholen die de vragenlijst hebben ingevuld, wachten 700 leerlingen op een plek. Doorgerekend naar het gehele gespecialiseerd onderwijs zou het om ruim 1600 leerlingen gaan.

De peiling is in oktober 2023 gehouden, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Daaruit blijkt onder andere dat bijna de helft van alle leerlingen op een wachtlijst langer dan zes maanden moet wachten voordat ze terechtkunnen op de door hen gewenste school. Voor 35 procent van de leerlingen is niet duidelijk wanneer ze geplaatst kunnen worden. De meeste leerlingen verblijven hierdoor langer op hun huidige school.

De wachtlijsten blijken het grootst in cluster 3 en 4. Scholen geven meerdere redenen voor de wachtlijsten, waarbij het lerarentekort en het gebrek aan ruimte het meest worden genoemd. Verder zien scholen dat er meer leerlingen worden aangemeld dan vroeger, terwijl het aantal locaties binnen het gespecialiseerd onderwijs afneemt.

De mogelijke verklaringen voor de toenemende vraag zoeken scholen en onderzoekers deels buiten het onderwijs. Denk aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de gevolgen van corona, de toename van armoede, het groeiende aantal vechtscheidingen en problemen van kinderen door sociale media.