USN Skip to Content USN Skip to Footer

Lunchcollege Toezien op Samenwerkingsverbanden: handvatten voor Goed Toezicht


Datum

Startdatum:
23-05-2024 11:00

Einddatum:
23-05-2024 11:45

Locatie


De bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden (SWV-en) blijft een actueel onderwerp. Er is een wetgeving in de maak die de onafhankelijkheid van RvT's van SWV'en moet borgen. Tegelijkertijd roept die eis voor onafhankelijkheid ook de vraag op wat dat in de praktijk zal gaan betekenen voor de wijze waarop dat toezicht zal worden uitgevoerd. Hoe doe je dat, onafhankelijk toezicht houden? Welke stappen kun je als Raad van Toezicht zetten en waar begin je? 

In het lunchcollege gaan Marieke Dekkers, voorzitter van het College van Bestuur van SWV Koers VO in de regio Rotterdam, en Monica Robijns, voorzitter Raad van Toezicht SWV Waterland VO en onafhankelijk voorzitter van de ALV SWV Zuid Kennemerland met elkaar en met de kijker in gesprek over (onafhankelijk) toezichthouden op samenwerkingsverbanden.

Over Marieke Dekkers
Marieke Dekkers MSc MME is voorzitter van het College van Bestuur van samenwerkingsverband Koers VO in de regio Rotterdam. Ze heeft onderzoek gedaan naar de governance van samenwerkingsverbanden en publiceerde in de beginjaren van passend onderwijs een aanzet tot een code Goed Bestuur voor dit type organisaties. Verder is zij voorzitter van de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo, voorzitter van de Raad van Toezicht van SKOR en lid van de programmacommissie Onderwijsondersteuning en Jeugd van het NRO.

Over Monica Robijns
Monica Robijns was lid van de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK, mede-auteur van de code Goed Toezicht van VTOI-NVTK en opsteller van de Handreiking Evaluatiecyclus Toezicht. Ze is onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van SWV Waterland VO en onafhankelijk voorzitter van de ledenraad SWV VO Zuid Kennemerland. Daarnaast is zij interim bestuurder/kwartiermaker/strategisch adviseur.

Gegevens van de deelnemer
  • Leden van de VTOI-NVTK kunnen gratis deelnemen aan het lunchcollege.
  • De deelnameprijs voor niet-leden bedraagt € 75,00. U ontvangt na registratie een factuur.