USN Skip to Content USN Skip to Footer

Vacature Stichting Markland College

  • Gezocht: Lid RvT
  • Plaats/Regio: Oudenbosch
  • Sluitingsdatum: 5 december 2023

Stichting Markland College

Stichting Markland College biedt met de scholen Markland Oudenbosch en Markland Zevenbergen voortgezet onderwijs aan ca. 2600 leerlingen. De beide regioscholen hebben een compleet onderwijsaanbod, van vmbo beroepsgerichte leerwegen tot Technasium en gymnasium.

Stichting Markland College heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler in de regio die op meerdere manieren verbonden is met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
De stichting biedt leerlingen onderwijs dat past bij hun talenten en hun brede persoonlijke ontwikkeling. Binnen de scholen zijn de leerniveaus kleinschalig georganiseerd. Leerlingen voelen zich thuis en waarderen de persoonlijke benadering. Zij leren als evenwichtige jonge mensen in te spelen op een samenleving die sterk verandert. Samen met de omgeving wordt gewerkt aan een succesvolle voorbereiding op hun toekomst. De kernwaarden we vertrouwen, we verbinden en we verschillen en het Koersplan 2021-2025 ondersteunen de stichting bij de keuzes die voor de toekomst worden gemaakt.

Voor meer informatie over Stichting Markland College, zie ook de website: www.markland.nl.

Raad van Toezicht

Bij Stichting Markland College zijn de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ gescheiden. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van maximaal twee maal vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden over het algemeen plaats in Oudenbosch.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat hij een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De Raad van Toezicht heeft daarbij de volgende taken:

  • integraal toezicht houden op de verwezenlijking van de ambities, het vastgestelde beleid en de algemene gang van zaken betreffende de tot de Stichting Markland College behorende scholen;
  • het goedkeuren van onder meer de strategie en de begroting;
  • klankbord zijn voor het College van Bestuur en het invullen van de werkgeversrol.

De Raad van Toezicht hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur VO als richtlijn voor zijn functioneren.

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden ontstaat er een vacature voor een

Lid van de Raad van Toezicht

Wilt u bijdragen aan het verder bouwen op het sterke fundament van onze organisatie? Wilt u zich richten op waardengericht toezicht? Dan is deze vacature interessant voor u!

Bekijk de vacature op www.markland.nl.