USN Skip to Content USN Skip to Footer

Vacature: OSVS

  • Gezocht: Lid Raad van Toezicht
  • Plaats/regio: Vlaardingen en Schiedam
  • Sluitingsdatum: 1 december 2023

Lid Raad van Toezicht Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

De raad zoekt een lid met kennis en ervaring in het onderwijs, het regionale bedrijfsleven en strategisch inzicht op grootstedelijke maatschappelijke vraagstukken. We hebben aandacht voor diversiteit en inclusie.

De organisatie
De OSVS is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam met acht scholen, 500 medewerkers en ruim 3800 leerlingen.

Specifieke deskundigheid
De Raad van Toezicht hecht belang aan deskundigheid op het gebied van onderwijskwaliteit, digitale strategieontwikkeling, onderwijshuisvesting, financiën en risicomanagement, bedrijfskunde, juridische aangelegenheden, HRM, organisatieontwikkeling, ondernemerschap en politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Tijdsinvestering
De raad vergadert vijf keer per jaar en legt ook een aantal schoolbezoeken af. De raad kent een honoreringsregeling.

Solliciteren
Belangstellenden nodigen wij u uit vóór 1 december 2023 hun sollicitatie en curriculum vitae te sturen naar de stichting via info@osvs.nl t.a.v. de voorzitter benoemingsadviescommissie, de heer R.G. Beek, onder vermelding “sollicitatie lid Raad van Toezicht”. De gesprekken vinden plaats op 15 december 2023. Een eventuele tweede ronde vindt plaats op 20 december 2023. Aanvullende informatie Voor meer informatie over de OSVS wordt verwezen www.osvs.nl/rvt . Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter Raad van Toezicht, de heer R.G. Beek (06 28 90 97 94).