USN Skip to Content USN Skip to Footer

Webinar: Digitale veiligheid voor toezichthouders in het onderwijs


Datum

Startdatum:
23-04-2024 16:00

Einddatum:
23-04-2024 16:45

Locatie


Elke leerling moet kunnen leren in een digitaal veilige schoolomgeving. Scholen werken met persoonlijke informatie van minderjarigen én medewerkers en horen die goed te beveiligen. Sectorbreed nemen de privacy- en beveiligingsrisico’s echter toe. Steeds vaker gaat het (bijna) mis, waardoor gevoelige gegevens op straat komen te liggen of lessen niet kunnen doorgaan.

Schoolbestuurders zijn eindverantwoordelijk voor het realiseren van een digitaal veilige schoolomgeving. Voor toezichthouders is het belangrijk om hierover de juiste vragen te stellen. Tijdens de webinar vertellen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden over de actuele dreigingen in het funderend onderwijs en de mogelijke impact van een cyberincident op mens en organisatie. Ook leggen we uit hoe scholen stappen kunnen zetten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en welke vragen jij hierover als toezichthouder kunt stellen.

Deze webinar wordt georganiseerd in samenwerking met Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad. De beide raden werken binnen het programma Digitaal Veilig Onderwijs samen met OCW, Kennisnet, SIVON aan het ondersteunen van scholen bij het op orde brengen van een digitaal veilige schoolomgeving.

Gegevens van de deelnemer