USN Skip to Content USN Skip to Footer

Lunchcollege (Toezien op) AI in het onderwijs


Datum

Startdatum:
17-09-2024 12:00

Einddatum:
17-09-2024 12:45

Locatie


Op 17 september geeft Floor Kist, digitaal bestuurskundige en voorzitter van de Association for the Advancement of Artificial Intelligence Nederland, een inspirerend lunchcollege over AI in de publieke sector, met focus op het onderwijs. Tijdens het lunchcollege richt hij zich specifiek op bestuurders en toezichthouders in het onderwijs, en geeft hij concrete handvatten om weloverwogen keuzes te maken bij de inzet van AI. Het gaat hierbij niet alleen om de technische nuances van AI, maar vooral om hoe AI benut kan worden op een manier die het collectieve belang dient, die toekomstvast en verantwoord is.

Floor Kist gaat in op hoe essentieel bestuurlijke besluitvorming en professioneel opdrachtgeverschap zijn in dit proces. In een wereld die in rap tempo verandert, is een verantwoorde bestuurlijke koers niet slechts wenselijk, maar noodzakelijk. Het lunchcollege zal inzichten bieden over AI en governance, en hoe deze toegepast kunnen worden om de onderwijssector te verbeteren en te innoveren. En, hoe houd je eigenlijk toezicht op de inzet van AI?

Over Floor Kist

Floor Kist is een digitale bestuurskundige voor wie technologie in dienst staat van de samenleving. Hij is voorzitter van de Association for the Advancement of Artificial Intelligence Nederland i.o., onderzoeker interactive intelligence met de TU Delft, lid van het kernteam van de werkgroep Publieke Diensten en van de kopgroep AI en Samenleving van de Nederlandse AI Coalitie. In 2010 ontwikkelde hij een expertsysteem voor het maken van stakeholderanalyses voor complexe projecten. Als wethouder pionierde hij met data-analyse voor sociaal beleid, pleitte hij voor open data over luchtkwaliteit, en verkende hij de combinatie tussen zelfrijdend openbaar vervoer en ouderenzorg. Hij schreef met Maarten Koningsveld het zakhandboek "AI voor Bestuurders in de Publieke Sector: Verantwoordelijkheid en Opdrachtgeverschap."

Gegevens van de deelnemer
  • Leden van de VTOI-NVTK kunnen gratis deelnemen aan het lunchcollege.
  • De deelnameprijs voor niet-leden bedraagt € 75,00. U ontvangt na registratie een factuur.